MhaLhi's I am Hot You are Not

MhaLhi´s I am Hot you Are Not ( Pll clear by default, Pra-Prcd clear by default, patella 0/0, ögonlyst UA )


http://www.chinesecrested.no/no/registry/132193/MhaLhi.s+I+am+Hot+You+Are+Not.html

Valpen som inte skulle stanna... ;) Många drog i henne, men vi kunde ju bara inte låta henne flytta. En framåt, glad & tuff valp, som vi har höga förväntningar på :)
Sally är utställd med CK & bästa tik placering i Finland samt med CK i Sverige.